niedziela, 24 stycznia 2016

zatrzymanie dowodu osobistego

Pracownik siłowni czy wypożyczalni sprzętu sportowego może jedynie spisać nasze dane z dowodu tożsamości w zakresie niezbędnym do ewentualnego dochodzenia roszczeń (imię, nazwisko, adres), jednak dowodu tego nie wolno mu zatrzymać, nawet jeśli przewiduje to regulamin wewnętrzny tego podmiotu. Nikt też będąc już w posiadaniu naszego dowodu osobistego nie może uzależniać jego zwrotu od jakiegokolwiek świadczenia.

Ustawa o dowodach osobistych.

Art. 79. [Przepis karny]
Kto:
1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
2) zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,
podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Art. 80. [Tryb orzekania]
Orzekanie w sprawach określonych w art. 79 odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.).



Kancelaria Adwokacka w Tarnobrzegu i Nowej Dębie
adw. Grzegorz Sarzyński
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55,
Nowa Dęba, ul. Krzywoń 2
www.adwokat-sarzynski.pl/tarnobrzeg


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.