wtorek, 9 lutego 2016

Obowiązek wypłaty pracownikowi wynagrodzenia w terminie

Kodeks pracy
Art. 282. § 1.  Kto, wbrew obowiązkowi:
1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,
podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

adwokat Grzegorz Sarzyński
tel.662742432
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55,
Nowa Dęba, ul. Krzywoń 2
www.adwokat-sarzynski.pl