czwartek, 19 stycznia 2017

Spożywanie alkoholu w przestrzeni publicznej

Sąd Najwyższy przypomniał Policji, "nie jest (...) zabronione spożywanie alkoholu w całej przestrzeni publicznej, ale jedynie w miejscach wskazanych w tym przepisie lub określonych w uchwale Rady Gminy". Innymi słowy nie ma czegoś takiego jak zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym.
http://www.sn.pl/aktu…/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx…
Przy tej okazji wklejam swoją niegdysiejszą grafikę w tym temacie.


Adwokat Grzegorz Sarzyński
Kancelaria Adwokacka
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55
Nowa Dęba, ul. Krzywoń 2

tel. 662 742 432

Tarnobrzeg-Nowa Dęba-Mielec-Nisko-Stalowa Wola-Sandomierz

środa, 18 stycznia 2017

Rozwód

Rozwodu nie będzie gdy:
1. Sąd stwierdzi, że rozkład pożycia nie jest zupełny (tzn. łączny brak trzech więzi: emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej) i trwały (brak szans na odnowienie pożycia),
2. żąda go tylko małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że brak zgody małżonka niewinnego jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. kochanka winnego małżonka spodziewa się dziecka, a małżonkowie nie mają wspólnych dzieci małoletnich),
3. przez rozwód ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci,
4. z innych powodów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. ciężka choroba pozwanego małżonka, który nie wyraża zgody na rozwód).
Poniższy artykuł o tym, tym kiedy słowa "nie dam ci rozwodu!" nie jest tylko pustą pogróżką.

Adwokat Grzegorz Sarzyński
Kancelaria Adwokacka
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55,
Nowa Dęba, ul. Krzywoń 2

tel.662742432
email: kancelaria@adwokat-sarzynski.pl

piątek, 13 stycznia 2017

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty składa się do sądu który wydał wyrok. Grzywnę można rozłożyć na raty na okres jednego roku, a w szczególnych okolicznościach na dłuższy okres, nie więcej jednak niż na 3 lata. Pamiętać należy, że jeśli ujawnią się nowe okoliczności wskazujące, że rozłożenie grzywny na raty nie było zasadne, wtedy sąd odwołuje swoje postanowienie. Sąd może odwołać rozłożenie grzywny na raty także wtedy, gdy uchybiono terminowi płatności choćby jednej raty. Na wszystkie powyższe postanowienia sądu przysługuje zażalenie.

Adwokat Grzegorz Sarzyński
Tarnobrzeg - ul. Sienkiewicza 55,
Nowa Dęba - ul. Krzywoń 2

www.adwokat-sarzynski.pl
tel. 662742432

Tarnobrzeg-Nowa Dęba-Mielec-Sandomierz-Kolbuszowa-Nisko