niedziela, 3 kwietnia 2016

zakaz wypalania łąk, nieużytków i pasów przydrożnych

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Art.  124. [Zakaz wypalania łąk i pastwisk]
1. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Art.  131. [Odpowiedzialność za wykroczenia]
Kto:
12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary,
- podlega karze aresztu albo grzywny.

adwokat Grzegorz Sarzyński
Kancelaria Adwokacka
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55, 
Nowa Dęba, ul. Krzywoń 2
obszar działalności obejmuje także miejscowości: 
Sandomierz, Nowa Dęba, Stalowa Wola, Mielec
tel. 662 742 432