sobota, 27 sierpnia 2016

Współdecydowanie w małżeństwie

Kto w małżeństwie podejmuje decyzje o istotnych sprawach? Jak można rozwiązać problem gdy małżonkowie mają inne stanowiska w kluczowych sprawach? Do istotnych spraw rodziny należy z pewnością przeprowadzka za granicę, wybór szkoły dla dziecka.

O tym adwokat Grzegorz Sarzyński z Tarnobrzega
 tel.662742432 www.adwokat-sarzynski.pl/nowadeba
Kancelaria: Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55,
Filia: Nowa Dęba, ul. Krzywoń 2
Obszar działalności to też: Sandomierz Stalowa Wola Nisko Mielec Nowa Dęba Lublin

Ustawowy ustrój majątkowy w małżeństwie


Co należy do majątku wspólnego małżonków? Czy wynagrodzenie za pracę jednego małżonka należy tylko do niego czy do obojga małżonków?

O tym adwokat Grzegorz Sarzyński z Tarnobrzega tel.662742432
Obszar działalności to też miejscowości: Sandomierz, Stalowa Wola, Nisko, Mielec, Nowa Dęba, Lublin;
https://www.adwokat-sarzynski.pl

Zaspokajanie potrzeb rodziny


Na jakich zasadach małżonek może korzystać z mieszkania należącego do drugiego małżonka?
W razie "wymiany zamków" można wystąpić do sądu rejonowego na podstawie przywołanego przepisu "o dopuszczenie do korzystania z mieszkania w celu zaspokajania potrzeb rodziny".

O tym adwokat Grzegorz Sarzyński z Tarnobrzega tel.662742432
Obszar działalności to też miejscowości: Sandomierz, Stalowa Wola, Nisko, Mielec, Nowa Dęba, Lublin;
https://www.adwokat-sarzynski.pl