środa, 16 września 2015

Kodeks karny: Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego
lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem
obowiązków służbowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 3.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się
funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować
nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Art. 226. § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy
mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.
§ 2. Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej
Polskiej,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.


www.adwokat-sarzynski.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.