środa, 30 grudnia 2015

o używaniu środków pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiegoO tym adwokat Grzegorz Sarzyński z Tarnobrzega tel.662742432 
Obszar działalności to też miejscowości: Sandomierz, Stalowa Wola, Nisko, Mielec, Nowa Dęba, Lublin;
Obszar działania obejmuje także miasta: Sandomierz, Stalowa Wola, Nowa Dęba, Mielec, Nisko, Opatów, Staszów, Świdnik, Puławy, Kraśnik, Zamość.

zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Art.  96'1. [Zakaz stosowania kar cielesnych] Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

O tym adwokat Grzegorz Sarzyński z Tarnobrzega tel.662742432
Obszar działalności to też miejscowości: Sandomierz, Stalowa Wola, Nisko, Mielec, Nowa Dęba, Lublin;
https://www.adwokat-sarzynski.pl : Sa

www.adwokat-sarzynski.plndomierz, Stalowa Wola, Nowa Dęba, Mielec, Nisko, Opatów, Staszów, Świdnik, Puławy, Kraśnik, Zamość.

wtorek, 29 grudnia 2015

Odroczenie grzywny lub rozłożenie jej na raty

Kodeks karny wykonawczy - art.  49
§  1.  Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie.
§  2.  W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.
§  3.  Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie.


Adwokat Grzegorz Sarzyński
Kancelaria Adwokacka
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55 (budynek PKO BP)
tel. 662 742 432piątek, 11 grudnia 2015

Zagadnienie obowiązkowego szczepienia dzieci

Kodeks Wykroczeń:
Art. 115. [Niepoddanie się obowiązkowi szczepienia lub badania]
§ 1. Kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie
poddaje się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko gruźlicy
lub innej chorobie zakaźnej albo obowiązkowemu badaniu stanu zdrowia,
mającemu na celu wykrycie lub leczenie gruźlicy, choroby wenerycznej
lub innej choroby zakaźnej,
podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą
małoletnią lub bezradną, pomimo zastosowania środków egzekucji
administracyjnej, nie poddaje jej określonemu w § 1 szczepieniu
ochronnemu lub badaniu.

adwokat Grzegorz Sarzyński z Tarnobrzega tel.662742432
Obszar działalności to też miejscowości: Sandomierz, Stalowa Wola, Nisko, Mielec, Nowa Dęba, Lublin;
https://www.adwokat-sarzynski.pl
Obszar działania obejmuje także miasta: Sandomierz, Stalowa Wola, Nowa Dęba, Mielec, Nisko, Opatów, Staszów, Świdnik, Puławy, Kraśnik, Zamość.

piątek, 4 grudnia 2015

Rasizm

Art. 257 Kodeksu karnego: kto publicznie znieważa grupę ludności albo
poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej,
rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich
powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.

adwokat Grzegorz Sarzyński
Kancelaria Adwokacka
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55, 39-400
Lublin, ul. Curie-Skłodowskiej 32/4, 20-029
tel. 662 742 432
Obszar działania obejmuje także miasta: Sandomierz, Stalowa Wola, Nowa Dęba, Mielec, Nisko, Opatów, Staszów, Świdnik, Puławy, Kraśnik, Zamość.

wtorek, 1 grudnia 2015


Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Art. 116. 
1. 
Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. 
Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. 
Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
4. 
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Znamiona czynu wypełnia korzystanie z programów typu p2p (np. eMule, BitTorrent)


adwokat Grzegorz Sarzyński
Kancelaria Adwokacka
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55, 39-400
Lublin, ul. Curie-Skłodowskiej 32/4, 20-029
tel. 662 742 432
Obszar działania obejmuje także miasta: Sandomierz, Stalowa Wola, Nowa Dęba, Mielec, Nisko, Opatów, Staszów, Świdnik, Puławy, Kraśnik, Zamość.